Viết nhảm của Ducmami

Vài thứ linh tinh viết nhảm khi rảnh rỗi :)